سیتیزن اکودرایو


نمایشگاه ساعت طلاچیان طلاچیان
فروشگاه: نمایشگاه ساعت طلاچیان
 تلفن تماس با فروشنده

سیتی زن اکو درایو

بدون نیاز به باطری ـ رادیو کنترل ـ ضد آب - ضد خش ـ تنظیم ساعت به صورت اتوماتیک

کالاهای مشابه