گوشواره نقره با آبکاری طلا سفید


  •  2.52
گالری جواهر پردیس پردیس
فروشگاه: گالری جواهر پردیس
 تلفن تماس با فروشنده

گوشواره نقره عیار ۹۲۵

 آبکاری طلا سفید

نگین های اتمی از سه طرف