گردنبند زمرد


تاجر جواهرات کلمبیایی
فروشگاه: تاجر جواهرات کلمبیایی
 تلفن تماس با فروشنده

زمرد کلمبیا

کار شده روی طلا سفید

قیمت عمده فروشی