گردنبند زمرد ...

<p>زمرد کلمبیا</p> <p>کار شده روی طلا سفید</p> <p>قیمت عمده فروشی</p>