سرویس نقره میکرو


  •  46.52
گالری جواهر پردیس پردیس
فروشگاه: گالری جواهر پردیس
 تلفن تماس با فروشنده

سرویس کامل نقره میکرو،عیار۹۲۵ با آبکاری طلا سفید