حلقه استرلینگ اصل ...

<p>نقره اصیل استرلینگ 925</p>

حلقه فلاور برلیان ...

<p>حلقه :</p> <p>1.700 گرم</p> <p>1,300,000 تومان</p> <p>فلاور :</p> <p>4.550 گرم</p> <p>2,200,000 تومان</p>

حلقه کلاسیک زیرکن ...

<p>حلقه&nbsp;زیرکون کلاسیک شش پین 1 کارات 6 میلی متری</p>

حلقه نامزدی رزگلد ...

<p>نوع سنگ اصلی: زیرکون AAA&nbsp;</p> <p>وزن سنگ: 1.75 قیراط</p> <p>سنگ های فرعی: کریستال اتریشی</p>

حلقه و پشت ...

<p>حلقه : 1.890 گرم 2,100,000 تومان</p> <p>فلاور : 3.160 گرم 3,000,000 تومان</p>

حلقه کلاسیک زیرکن ...

<p>حلقه های زیرکون کلاسیک شش پین 1 کارات 6 میلی متری</p>

حلقه گل رز ...

<p>نوع سنگ اصلی: زیرکون AAA&nbsp;</p> <p>وزن سنگ: 1.75 قیراط</p> <p>سنگ های فرعی: کریستال اتریشی</p>

حلقه ست جواهر ...

<p>قیمت زنانه: 2,600,000 تومان</p> <p>قیمت مردانه: 1,350,000 تومان</p> <p>مردانه بدون نگین می&zwnj;باشد</p>

حلقه ست جواهر ...

<p>قیمت زنانه: 1,900,000 تومان</p> <p>قیمت مردانه: 1,350,000 تومان</p> <p>مردانه بدون نگین می&zwnj;باشد</p>

حلقه ست جواهر ...

<p>قیمت زنانه: 3,400,000&nbsp;تومان</p> <p>قیمت مردانه: 1,800,000 تومان</p>