حلقه نامزدی رزگلد با تزئین کریستال اتریشی


جواهرات Girls Girls
فروشگاه: جواهرات Girls
 تلفن تماس با فروشنده

نوع سنگ اصلی: زیرکون AAA 

وزن سنگ: 1.75 قیراط

سنگ های فرعی: کریستال اتریشی

کالاهای مشابه