انگشتر زمرد و برلیان

قیمت حدودی: 5,000,000 تومان


گالری حمیدرضا حمیدرضا
فروشگاه: گالری حمیدرضا
 تلفن تماس با فروشنده

وزن زمرد: ۱.۵۳

برلیان وایت: 1.57

وزن طلا: ۷.۵ گرم